Hưởng ứng tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc

6

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiến máu tự nguyện 

9

Cấp cứu ngoại viện

4

Hội thảo

5

Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

6

Triển khai luật phòng chống tác hại thuốc lá

7

Hội thi thầy thuốc trẻ giỏi

8

Hợp mặt đầu năm

9

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018 09:28