DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI BỆNH VIỆN NGÀY 22/10/2019

1

HỘI THẢO AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

hoatdong 1

Chuyên đề An toàn người bệnh khi kê đơn thuốc - phòng ngừa sự cố y khoa

hoatdong 2

Chuyên đề An toàn người bệnh khi thực hành sử dụng thuốc

hoatdong 3

Chuyên đề An toàn người bệnh khi sử dụng trang thiết bị

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 09 Tháng 11 2019 03:26