Triển khai quy định mới: 

"QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ - PHÒNG CHỐNG SỐC PHẢN VỆ VÀ ICD10"

 5

Phòng chống dịch bệnh: 

"PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM, SỞI, TAI CHÂN MIỆNG"

67

Đào tạo liên tục 

"CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ PARKINSON"

4

 Đào tạo liên tục

 1
 2 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018 09:24