Bệnh viện Quận 1 tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2022

Ngày 2 - 3/8/2022, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện quận 1 tổ chức tập huấn cho toàn thể nhân viên y tế với các nội dung:

Thông tư 20/2021/TT-BYT quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Cách ly phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa bổ sung trong bệnh viện.

Vệ sinh tay và tuân thủ vệ sinh tay trong bệnh viện.

Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ.

5 6 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 04 Tháng 8 2022 08:40