THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

~~~~ oo ~~~~

Bệnh viện Quận 1 cần tuyển gấp hợp đồng lao động các chức danh như sau:

  • Bác sĩ Gây mê hồi sức : 02 vị trí

  • Kỹ thuật viên Gây mê hồi sức : 02 vị trí (trình độ : Cao đẳng trở lên)

Công tác tại Khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh Viện Quận 1.

Số 338 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1.

Tiền lương: Theo qui định hiện hành và các khoản phụ cấp theo thỏa thuận hợp đồng.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 14 Tháng 2 2022 04:05