Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:

"CÁC YẾU TỐ  ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM" ngày 26/04/2021

ThS Nguyễn Thị Thanh Diễm – Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Quận 1 trình bày.2

Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:

"RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP TRONG THAI KỲ" ngày 30/03/2021

BS CK2 Lê Thị Tường Vi – Phó Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Quận 1 trình bày.

1

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 05:55