Tin tức Bệnh viện

time26/05/2021

time29/04/2021

 • Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:
  "CÁC YẾU TỐ  ẢNH HƯỞNG KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM" ngày 26/04/2021
  ThS Nguyễn Thị Thanh Diễm – Trưởng khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Quận 1 trình bày.

 time30/03/2021

 •  Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:
  "RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP TRONG THAI KỲ" 
  ngày 30/03/2021
  BS CK2 Lê Thị Tường Vi – Phó Trưởng khoa Sản – Bệnh viện Quận 1 trình bày.