CÔNG VĂN ĐẾN

∞∞∞∞∞

Số và

ký hiệu CV

Ngày tháng, năm CV Trích yếu nội dung công văn
CV-2019 09/11/2019

Công văn, quyết định năm 2019

TM-PBVTYT 02/12/2016 Thư mời Cử người đến TTMS lấy danh mục phân bổ VTYT 5-9
CC-TT 01/12/2016 Cung cấp thông tin tài khoản bệnh viện trong hệ thống giám sát virus Zika TPHCM
11549/SYT-KHTH 01/12/2016 Thống kê báo cáo hiện trạng trạng thiết bị hiện có, xe ô tô, tiến độ dự án tại các đơn vị cơ sở y tế năm 2016
11507/SYT-NVY 30/11/2016 V/v Điều chỉnh KH kiểm tra, đánh giá chất lượng BV năm 2016 của Sở Y tế
587/TTDD-DDCĐ 29/11/2016 V//v Báo cáo hoạt động chương trình phòng chống bệnh ĐTĐ năm 2016
TM-BHXH 29/11/2016 Thư mời BHXH
11470/SYT-QLD 29/11/2016 V/v thay đổi số đăng ký và nhà sản xuất một số thuốc trúng thầu thuốc tập trung 2015
1862/BHXH-GĐ1 28/11/2016 V/v tiếp nhận và giải quyết quyền lợi BHYT cho các trường hợp trình giấy xác nhận
584/TTDD-KHTH 28/11/2016 V/v Tập huấn về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em
11448/SYT-NVY 26/11/2016 V/v báo cáo danh sách trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Zika và gửi mẫu xét nghiệm
428/SKSS-KHTC 25/11/2016 V/v cấp phát thuốc Doxy 100mg, Amox 500mg, Nospa 80mg, Povidin 10%
11408/SYT-TCKT 25/11/2016 V/v góp y Dự thảo Thông tư về Gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ BHYT chi trả
11417/SYT-KHTH 25/11/2016 V/v Cung cấp thông tin VTYT đĩa đệm liền vít, nẹp, xương nhân tạo, khung lồng
11397/SYT-KHTH 25/11/2016 Về nhắc nhở các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường
TM-TTSL 24/11/2016 V/v Mời họp định kỳ chuyên đề "Thu thập số liệu Tai nạn thương tích trên địa bàn TP.HCM"
11352/SYT-NVY 23/11/2016 V/v Hướng dẫn tạm thời quy trình thu dung, điều trị bệnh do virus Zika ở phụ nữ có thai
932/KCXN-KC 23/11/2016 V/v Trả kết quả ngoại kiểm tháng 11 và nhắc thực hiện ngoại kiểm tháng 12
11351/SYT-QLD 23/11/2016 V/v Điều chuyển thuốc trúng thầu giữa các Bệnh viện
11288/SYT-TCKT 22/11/2016 V/v quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện
11282/SYT-KHTH 22/11/2016 V/v góp ý danh mục trang thiết bị công nghệ cao
1887/QĐ-SYT 22/11/2016 Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế
11187/SYT-TCCB 17/11/2016 V/v báo cáo Thống kê nhân lực - Tổ chức y tế
10605/SYT-TCKT 31/10/2016 V/v Góp ý Dự thảo thông tư Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất
TT-TT 07/09/2016 Thư mời tài trợ chương trình "Chuyến xe thanh niên công nhân" năm 2017
755/QĐ-SYT 29/02/2016 Quyết định về phê duyệt bồ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2014 và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Trưởng Bộ Y tế
8330/SYT-QLD 23/11/2015 V/v mua sắm thuốc Sufentanil
8288/SYT-KHTH 23/11/2015 Về việc phổ biến Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình kích cầu 
2650/UBND-TCKH 20/11/2015 V/v Thực hiện cập nhật số liệu tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liiệu quốc gia, thực hiện cộng khai quản lý, sử dụng tài sản và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
KTBV 19/11/2015 Lịch kiểm tra bệnh viện 2015
3714/BHXH-NVGĐ1 18/11/2015 V/v điều chỉnh Bảng thông báo KQĐT Bệnh viện 7A năm 2015
491/TTDD-K.DDCĐ 18/11/2015 V/v báo cáo hoạt động chương trình phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2015
3701/BHXH-NVGĐ1 17/11/2015 V/v thống nhất Danh mục thuốc thanh toán BHYT theo KQĐT tập trung của SYT
648/B/QĐ 16/11/2015 Phiếu giải quyết văn bản đến
8147/KH-SYT 16/11/2015 Kế hoạch Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015 của Sở Y tế
7019/UBND-VX 14/11/2015 Về việc cho phép mua các thuốc không lựa chọn được nhà thầu và các thuốc phát sinh trong quá trình điều trị của đơn vị sự nghiệp y tế
2656/BHXH-BVGĐ1 13/11/2015 V/v thanh toán chi phí KCB BHYT
759/KCXN-KC 12/11/2015 V/v kiểm tra công tác quản lý chất lượng tại phòng xét nghiệm TP.HCM
SLTS-SLSS 12/11/2015 Thư mời tham dự lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng Truyền thông - Tư vấn SLTS-SLSS năm 2015
8002/SYT-NVY 11/11/2015 V/v Đề nghị cho phép và to điều kiện cho nhóm nghiên cứu của Sở Y tế đến khảo sát đề tài văn hóa ATNB
8043/SYT-NVY 11/11/2015 V/v tổ chức tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện
8045/SYT-QLD 11/11/2015 V/v dự trù danh mục thuốc để đấu thầu thuốc tập trung năm 2016
8017/SYT-NVY 11/11/2015 V/v triển khai tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc
07/TB-TP 10/11/2015 Thông báo số 1 về cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo" cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 1 năm 2015
315/TM_Tra 09/11/2015 Thư mời Thanh tra Sở Y tế
7917/SYT-NVY 09/11/2015 V/v thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016
1289/GM-SYT 05/11/2015 Giấy mời Về việc tham dự Diễn đàn đối thoại giữa các nhà quản lý bệnh viện và Bảo hiểm Xã hội về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
727/T4G-GDSK 05/11/2015 V/v định hướng TTGDSK tháng 11 năm 2015
7850/SYT-QLD 05/11/2015 V/v Đình chỉ lưu hành thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
266/KH-UBND 04/11/2015 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo" cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 1 năm 2015
368/TB-UBND 04/11/2015 Thể lệ Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo" cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 1 năm 2015
2354/BHXH-NVGĐ1 04/11/2015 V/v thông báo nội dung không phù hợp trong danh mục thanh toán BHYT do cơ sở KCB xây dựng
7821/SYT-NVY 04/11/2015 V/v triển khai thực hiện Thông tư 34/2015/TT-BYT của Bộ Y tế
7815/SYT-QLD 03/11/2015 V/v thay đổi thông tin một số thuốc trúng thầu thuốc tập trung năm 2015
7800/SYT-QLD 03/11/2015 V/v thay đổi thông tin mốt số thuốc trúng thầu thuốc tập trung năm 2015
7794/SYT-NVY 03/11/2015 V/v chấn chỉnh tình hình triển khai hoạt động đường dây nóng của các đơn vị
7779/SYT-VP 02/11/2015 V/v Báo cáo về nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trên lâm sàng
7749/SYT-QLD 02/11/2015 V/v ngừng thanh toán BHYT đối với các thuốc bị rút SĐK, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc theo Quyết định số 442/QĐ-QLD ngày 10/08/2015 của Cục Quản lý Dược 
3520/BHXH-NVGĐ1 02/11/2015 V/v ngưng giải quyết quyền lợi KCB BHYT của đối tượng quân nhân tại ngũ
1680/B/CV 02/11/2015 Phiếu giải quyết văn bản đến
1642/B/CV 26/10/2015 Phiếu giải quyết văn bản đến
2127/TB-BVTD 23/10/2015 Thông báo kế hoạch đào tạo năm 2016
1673/YTDPTP-TCHC 23/10/2015 Về việc đánh giá hậu kiểm sau công bố phòng xét nghiệm sàng lọc HIV
995/BVNĐ1-CĐT 22/10/2015 V/v mời tham dự lớp tập huấn Sốt xuất huyết
230/TTCC115-KHTC 22/10/2015 V/v xin danh mục các Khoa Lâm sàng tại các Bệnh viện
7425/SYT-NVY 21/10/2015 V/v chuyển tuyến, tiếp nhận KCB đối với trẻ em trên 15 tuổi
7431/SYT-NVY 21/10/2015 V/v tiếp tục triển khai tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế công lập có tổ chức hoạt động tiêm chủng dịch vụ
7409/SYT-TCKT 20/10/2015 V/v Báo cáo tình hình thực hiện phụ cấp đặc thù và phụ cấp chống dịch theo Quyết định 73/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
7349/SYT-KHTH 19/10/2015 V/v Hướng dẫn các đơn vị thực hiện liên doanh liên kết và đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất
3344/BHXH-NVGĐ1 19/10/2015 V/v hướng dẫn vướng mắc trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật
321/SKSS-KHTC 19/10/2015 V/v báo cáo mạng lưới TCCB và thực hiện nhiệm vụ CSSKSS 9 tháng; Dữ liệu bổ sung đánh giá công tác CSSKSS 2015
7320/SYT-TCKT
16/10/2015 V/v ban hành 12 dịch vụ kỹ thuật có sử dụng các vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt chưa bao gồm trong khung giá dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh
7291/SYT-NVY 15/10/2015 V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học
7305/SYT-QLD 15/10/2015 V/v điều chỉnh hàm lượng thuốc trúng thầu thuốc tập trung năm 2015
7130/SYT-NVY 09/10/2015 V/v khảo sát thực trạng khoa vi sinh trong bệnh 
3233/BHXH-NVGĐ1 09/10/2015 V/v thực hiện công văn số 3649/BHXH-DVT thanh toán chi phí thuốc, VTYT theo chế độ BHYT tại các cơ sở y tế ngoài công lập
CV 2249
09/10/2015 Xác minh MST TPHCM theo CV 2249
7108/SYT-NVY 08/10/2015 V/v cấp giấp chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
3216/BHXH-NVGĐ1 07/10/2015 V/v thực hiện công văn số 3645/BHXH-DVT tăng cường quản lý và sử dụng thuốc BHYT
3036/TTMS
07/10/2015 V/v cung cấp giá các thuốc đông y
7054/SYT-QLD 07/10/2015 V/v thay đổi số đăng ký một số thuốc trúng thầu tập trung năm 2015
7050/SYT-NVY
07/10/2015 V/v đánh giá hoạt động QLCL bệnh viện quý 3/2015, kế hoạch hoạt động quý 4/2015
7037/SYT-KHTH
06/10/2015 Về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng Kho lưu trữ khi lập dự án xây dựng trụ sở mới theo quy định để bảo quản hồ sơ tài liệu
7014/SYT-QLD
06/10/2015 V/v thay đổi thông tin thuốc theo kết đấu thầu thuốc tập trung năm 2015
7013/SYT-QLD
06/10/2015 V/v thay đổi địa chỉ công ty TNHH Đại Bắc - Miền Nam theo kết quả đấu thầu thuốc tập trung năm 2015
6987/SYT-NVY 05/10/2015 V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
7007/SYT-TCKT 05/10/2015 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của ngành y tế
6987/SYT-NVY
05/10/2015 V/v Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
6983/SYT-TCKT
05/10/2015 V/v triển khai thực hiện Nghị định 102/2011/NĐ về bảo hiểm trách nhiệm
6690/SYT-NVY
05/10/2015 V/v đăng ký tham gia Chương trình quản lý sử dụng kháng sinh
2241/BHXH-NVGĐ1
05/10/2015 V/v thông báo những nội dung không phù hợp trong danh mục VTYT do cơ sở KCB xây dựng
6934/SYT-QLD 02/10/2015 V/v Cung ứng thuốc phòng chống bệnh sốt xuất huyết
1217/BHXH-NVGĐ1
02/10/2015 V/v thông báo những nội dung không phù hợp trong danh mục VTYT do cơ sở KCB xây dựng
6933/SYT-QLD
02/10/2015 V/v tạm ngừng sử dụng thuốc Hadubaris, số đăng ký: VD-18438-13 do công ty Cp Dược VTYT Hải Dương sản xuất
3162/BHXH-NVGĐ1 01/10/2015 V/v thục hiện công văn số 3650/BHXH-DVT trong thanh toán chi phí thuốc BHYT có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao
6806/SYT-NVY 29/09/2015 V/v thực hiện chỉ đạo của Đ/c Hức Ngọc Thuận - PCT UBND TP về triển khai phòng, chống SXH tại thành phố
6772/SYT-NVY 28/09/2015 V/v Báo cáo năng lực tiếp nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu
6742/KH-SYT 25/09/2015 Kế hoạch Tổ chức "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trong ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2015
6726/SYT-NVY 25/09/2015 V/v tổ chức trẻ em uống bổ sung Vitamin A đợt 2 năm 2015
6725/SYT-NVY 25/09/2015 V/v triển khai "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính"
6717/KH-SYT
25/09/2015 Kế hoạch tăng cường công tác truyền thông thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
596/KCXN-KC
25/09/2015 V/v đăng ký tham gia chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm năm 2016
181155/QLD-CL 23/09/2015 V/v Thuốc giá Cephalexin 500 mg
6631/SYT-NVY 23/09/2015 V/v tổ chức giao ban quản lý chất lượng bệnh viện quí 3/2015
528/UBPC-AIDS 22/09/2015 Thư mời Thực hiện công văn số 2184/SYT-NVY của Sở Y Tế về kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS, Ủy Ban Phòng chống AIDS TP. HCM trân trọng kính mời
526/UBPC AIDS-VP 21/09/2015 V/v cập nhật hướng dẫn sử dụng thuốc ARV trong Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
6530/SYT-NVY 18/09/2015 V/v tăng cường công tác điều trị nhằm giảm tỉ lệ tử vong do SXHD
626/T4G-CĐT
18/09/2015 V/v kiểm tra công tác TT-GDSK tuyến Quận/ Huyện năm 2015
3012/BHXH-NVGD1 17/09/2015 V/v Ngừng thanh toán BHYT các thuốc bị rút SĐK lưu hành theo Quyết định số 524/QĐ-QLD ngày 11/09/2015 của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế
1042/NDGĐ-T3G 16/09/2015 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn với nội dung "Tư vấn ngắn về cai nghiện thuốc lá"
6415/SYT-KHTH 14/09/2015 Về việc thực hiện chỉ thị 05/CT-BYT ngày 06/07/2015 của Bộ Y tế tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện
6333/SYT-QLD 10/09/2015 V/v Đình chỉ lưu hành thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh
6352/SYT-NVY 10/09/2015 V/v tăng cường hoạt động đường dây nóng tại các cơ sở y tế
2910/BHXH-NVGĐ1
10/09/2015 V/v xây dựng Danh mục thuốc thanh toán BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BHYT, Thông tư 05/2015/TT-BYT
520/KH-SYT 09/09/2015 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VI
6320/SYT-NVY 09/09/2015 V/v tăng cường công tác phòng, chống SXH trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1397/KSBTN&VXSP-TTYTDP
09/09/2015 V/v thông báo lịch giám sát công tác tiêm chủng năm 2015
6318/SYT-TCKT 09/09/2015 V/v báo cáo vướng mắc trong thực hiện TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC
6262/SYT-TCKT 08/09/2015 V/v Đính chính công văn số 5226/SYT-TCKT ngày 31/07/2015 của Sở Y tế
6273/SYT-TCKT 08/09/2015 V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC
6242/SYT-NVY 08/09/2015 V/v thẩm quyền cho phép hoạt động KCB nhân đạo
6228/SYT-NVY 07/09/2015 V/v đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện
1378/YDTDP-KSBTN 07/09/2015 V/v tăng cường hoạt động giám sát ca liệt mềm cấp
6156/SYT-NVY 04/09/2015 V/v tăng cường công tác quản lý khám sức khỏe
260/SKSS-DCLS 03/09/2015 Lịch phát thuốc Quý I/2016
6097/SYT-QLD 01/09/2015 V/v thay đổi thông tin một số thuốc theo kết quả đấu thầu thuốc tập trung năm 2015
6087/TB-SYT 01/09/2015 Thông báo Kết luận của Phó Giám Đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng tại buổi họp góp ý trang web Phác đồ điều trị của Sở Y tế
597/TB-T4G 01/09/2015 Thông báo về việc nhận tài liệu truyền thông
577/BVTT-KHTH 31/08/2015 V/v Chiêu sinh khóa đào tạo cai nghiện ma túy tại cộng đồng
6031/TB-SYT 28/08/2015 Thông báo Chiêu sinh lớp đào tạo liên tục "Triển khai khuyến cáo hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện" năm 2015
2776/BHXH-NVGĐ1 28/08/2015 V/v điều chỉnh nội dung công văn 2542/BHXH-NVGĐ1 ngày 06/08/2015
HDKSHLNB 27/08/2015 Hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh
2962/TTMS-KV 27/08/2015 V/v Thông báo qui trình thực hiện điều chuyển phân bổ thuốc trúng thầu 2015 giữa các Cơ sở y tế công lập
2767/BHXH-NVGĐ1 27/08/2015 V/v góp ý việc xây dựng Danh mục dự trù thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đấu thầu tập trung năm 2015
5958/SYT-NVY 26/08/2015 V/v giải quyết vướng mắc trong KCB BHYT
5966/SYT-NVY 26/08/2015 V/v nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015 và những năm tiếp theo
938/BVPNT-CĐT 26/08/2015 V/v Triệu tập tập huấn HPQ-BPTNMT năm 2015 cho tuyến quận, huyện
576/T4G-GDSK 26/08/2015 V/v tổ chức chương trình Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật và CME
2754/BHYT-NVGĐ1 26/08/2015 V/v áp dụng Đề án thanh toán chi phí KCB BHYT theo phương thức định suất
5879/SYT-KHTH 24/08/2015 Về việc đề xuất nhu cầu thực hiện sữa chữa, sơn nước năm 2016
5898/SYT-TCKT 24/08/2015 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2016
5893/SYT-NVY
24/08/2015 V/v Hướng dẫn thực hiện giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp
5807/HDLT-SYT-BHXH
20/08/2015 Hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/03/2015 của Bộ Y tế
PCKSHLNB 19/08/2015 Danh sách phân công các tổ khảo sát HLNB
888/GM-SYT 18/08/2015 Giấy mời Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý tuân thủ phác đồ điều trị và kê đơn ngoại trú tại các bệnh viện - đợt II năm 2015
5719/SYT-KHTH 18/08/2015 Về việc đề nghị báo cáo diện tích sàn sử dụng bình quân/giường bệnh
5722/SYT-NVY 18/08/2015 V/v tăng cường giám sát, phòng chống bệnh bại liệt
5668/SYT-QLD 17/08/2015 V/v cung ứng thuốc sau khi có kết quả đấu thầu thuốc tập trung năm 2015
5660/SYT-NVY 17/08/2015 V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin viêm gan B liều sơ sinh
5678/SYT-QLD 17/08/2015 V/v Dự trù nhu cầu huyết thanh kháng độc tố bạch cầu
5603/SYT-TCKT 14/08/2015 V/v mua sắm vật tư y tế tại các đơn vị
2619/BHXH-NVGĐ1 14/08/2015 V/v sử dụng hóa đơn, biên lai, phiếu thu quyết toán kinh phí KCB BHYT
2618/BHXH-NVGĐ1 14/08/2015 V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và BHYT
5591/SYT-TCCB 13/08/2015 V/v điều chỉnh đối tượng và nội dung ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh"
5457/SYT-QLD 07/08/2015 V/v duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, hướng tâm thần theo tên thương mại
5415/SYT-TCKT 06/08/2015 Về mua sắm vật tư y tế, hóa chất, 12 vị dược liệu trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung
813/GM-SYT 06/08/2015 Giấy mời Họp về việc triển khai thí điểm phần mềm báo cáo chuyển tuyến
5438/SYT-NVY 06/08/2015 V/v ban hành chuẩn thẩm định danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43/2013/TT-BYT áp dụng cho phòng khám đa khoa
2542/BHXH-NVGĐ1 06/08/2015 V/v điều chỉnh Bảng thông báo KQĐT Bệnh viện 7A năm 2015
5365/SYT-TCKT 05/08/2015 V/v giải quyết vướng mắc trong thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
5313/KH-SYT 04/08/2015 Kế hoạch Hoạt động của Ban khảo sát hài lòng người bệnh thuộc Hội đồng Quản lý Chất lượng khám, chữa bệnh - Sở Y tế năm 2015
5332/SYT-VP 04/08/2015 Thông báo kết luận giao ban Giám đốc Bệnh viện ngày 27/07/2015 
2505/BHXH-NVGĐ1 04/08/2015 V/v cung cấp kết quả kiểm tra môi trường tại cơ sở khám chữa bệnh
5320/SYT-NVY 04/08/2015 V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ Y tế Quy định về xác nhận nộ dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
521/T4G-GDSK 04/08/2015 V/v định hướng TTGDSK tháng 8 năm 2015
1145/TTYTDP-KSBTN 04/08/2015 Về việc kiểm soát vecto truyền bệnh SXH tại các bệnh viện - năm 2015
5190/SYT-NVY 30/07/2015 V/v báo cáo tình hình khám, chữa bệnh ngoại trú, ngoại viện tại các bệnh viện
5188/SYT-VP 30/07/2015 Về việc nhắc nhở thực hiện hồ sơ thủ tục công tác tiếp khách nước ngoài đúng qui định
5106/SYT-TCKT 28/07/2015 V/v chấn chỉnh công tác tài chính đối với hoạt động dịch tại các đơn vị công lập
2297/BHXH-NVGĐ1 15/07/2015 V/v tham gia xây dựng DMT thầu đấu thầu
687/AIDS-ĐTr 10/07/2015 V/v Sử dụng thuốc ARV trong Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
3860/SYT-NVY 11/06/2015 V/v báo cáo danh sách quản lý bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh trên địa bàn thành phố
4307/BHXH-NVGĐ1  31/12/2014  V/v hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/ BHXH-NVGĐ1 
8374/SYT-QLD-TĐT 30/12/2014 V/v báo cáo tình hình cung ứng thuốc theo kết quả đấu thuốc tập trung đợt 1 năm 2013-2014 (lần 4)
8358/SYT-TCKT 30/12/2014 V/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của luật BHYT
4268/BHXH-NVGĐ1 30/12/2014 V/v hướng dẫn tiếp nhận thẻ BHYT.
4262/BHXH-NVGĐ1 30/12/2014 V/v: Thông báo bổ sung công văn số 4213/BHXH-NVGĐ1 ngày 26/12/2014 của BHXH TP.HCM 
4248/BHXH-NVGĐ1  30/12/2014  V/v tiếp nhận các trường hợp chuyển viện của Phòng khám đa khoa Phước An.
4186/BHXH-NVGĐ1 25/12/2014 V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí điều trị viêm gan C
904/UBPC AIDS-VP 22/12/2014 V/v quyết toán chi phí xét nghiệm sàn lọc HIV cho phụ nữ mang thai 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 17 Tháng 11 2019 13:32